Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was van Erika maakte. — Ja nu, wellicht vergist hij yich het komt hem toch voor, dat alle heeren do de 'kleine verrekt zijn. Ijverzucht tovert ta U

Ê°Ss TwepeTSe.5 ££

Dat het kleine sterretje harer liefde onweerstaanbaar verbleekt onder de zonnestralen van ware erkenm g,

welke schijn en waarheid zonder erbarmnig verlichten.

°ndT nïen^aat opet^ zt bouwdelen brief o^en

rSfK ^vaarde, geachte Heer Eikhoff!» - Nu, vermoed je, wie dien aanhef dikwijls en gaarne gebrui' .

viel zij zichzelve lachende in de rede. ^ ^ zóó „„Waarde, geachte Heer Eikh . i\.inl(,s i

kunnen duizenden, zóó kunnen zoowel Dames

HeI™rdTtl~éve„ lezen wij in de eourant van het buitengewoon sucees, dat uw opera ^pstaley heeft behaald en doen u kort — doch per g ^

onze hartelijkste gelukwenschen \oekomen Welk ee oprecht aandeel nemen wij puist m die operaU Het nlaatsie waar gii in het voorjaar steeds zat, om naa ?e mitodieen vïn Spiro Malia te

naar uwen naam genoemd, en Spiro fantase^ | ] t ziine prachtigste wijzen — hem ter eere. Jammer, dat gij den geniafen muicus tegenwoordig ntó tat bc,oren, hii zou u zeker door composities, welke hier ong waardeerd wegsterven, groot genoegen bereiden Erika zweeg plotseling onthutst.

Joel was als een waanzinnige van den (iivan opg snrona-en vloog naar de lezeres en rukte haar den brief uit de hand. Zijn gezicht was zeer bleeken keek de jonge dame zoo verstoord aan, alsof zij een m dadiester ware, die op heeterdaad werd betrapt

Si Domheid!'' stiet hij er met bevende lippen uit _; „een gemeene grap! Ik ken geen . p

Sluiten