Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelaat, dat zij verlegen aan zijn borst verborg, op en bedekte het met gloeiende kussen, „waarom en waarop zouden wij wachten ? De kamers van tante Giulia worden voor mij tot rooksalon en werkkamer ingericht, voilit tont. — Verlang je het, dan maken we een huwelijksreis."

„O ja, koning van mijn hart, mijn God! —Als't je blieft, als 't je blieft, naar Parijs!" jubelde zij, als een kind de handjes in elkander slaande.

„Uitstekend, naar Parijs, en daarna gaan wij aan den arbeid, want de opera moet in den herfst worden opgevoerd, er hangt in elk geval een vermogen van af!"

Zij zuchtte diep. „Ah, juist, de tekst. Ja, als je hem hebben moet —" zij scheen een oogenblik te overleggen, plotseling richtte zij zich op. „Ik heb reeds een idee! Mijn „Melusine" zal ik in een libretto veranderen! Heerlijk, uitstekend denkbeeld! Dat werk zou ik in weinige weken klaar kunnen krijgen."

„Melusine? Dat klinkt veelbelovend!" zeide Joëlr groote oogen opzettende. Welke is de inhoud er van?"

Zij lachte. „Hoe kan men dat vertellen ! Een schoone, gevaarlijke vrouw, die haar minnaar ruïneert en hem ten slotte tot zich — in het water trekt. Een tragisch slot! Dat moet evenwel zoo zijn, reeds ter wille van de moraal!"

„Moraal!.... hm is de tekst wellicht weder zoo

tam en kuisch als de Dorpslurley in haar eerste gedaante?"

Zij schudde het kopje. „Integendeel. Het zal goed zijn, als ik hem als vrouw in de wereld zend."

„Uitstekend! — Alleen geen suikerwater in liefdezaken ! Het publiek verlangt vurig vergift, dat zoet smaakt en bedwelmt. Dus de Melusine! Verrukkelijke, heerlijke tooveres! O, Daphne, welk een genot zal zulk een gemeenschappelijk scheppen zijn! Zie, boven ons beider hoofden schittert een ster, welker stralen de gansche wereld zullen vervullen. Nu juicht de wereld mijn naam niet meer alleen toe, ook den uwe zal zij

Sluiten