Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij is gesierd met de kroon der overwinning, en wij kampen nog in het strijdperk van dit leven.

Hij heeft, in zijn tijd den raad Gods gediend, en wij zijn nog bezig dezen dienst te vervullen.

Mannen broeders, laat ons dat doen, gewillig, blijmoedig, standvastig, eenparig, met toewijding en trouw.

Laat ons dat doen in het gevoel onzer diepe afhankelijkheid; ziende op den Oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus.

Laat ons dat doen gedurig biddende om de verlichting des Heiligen Geestes.

Die Geest leide ons ook op dezen dag. Zoo zjj het.

Hierna zong de Vergadering Ps. 89 : 7, 8.

Sluiten