Geen zoekvraag opgegeven

  • / 68

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2438

1785—1910.

jffrmi.Ki M-hfnavK en ^Rkogüamma der feesten

TER GELEGENHEID VAN HET

125-JARIG BESTAAN

VAN HET GENOOTSCHAP

„Mathesis Scientiaram Genitrix" te Leiden,

DOOR OUD-LEERLINGEN EN LEERLINGEN.

Hoosrere Burgerschool tevens de School van het Genootschap „Mathesis Scieiitiarmii Genitrix".

Sluiten