Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROF. DR. J. M. VAN BEMMELEN.

In de 94ste Algemeene Vergadering den 254'1311 September 1879 tot Bestuurslid van M. S. G-. gekozen; dus 31 jaar Lid v. h. Bestuur, was negenmalen Voorzitter en hield als zoodanig in de jaren 1882, 1890, 1891, 1893, 1896, 1898, 1900, 1902 en 1905 de gebruikelijke rede, waarin verslag van den toestand van het Genootschap werd uitgebracht.

Sedert 1902 is Prof. van Bbmmelks bestendig Voorzitter van de Schoolcommissie. •

ü_ _ 3

Sluiten