Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streden en zij overwonnen den duivel door het bloed des Lams en door het woord der getuigenis. Weest ook soldaten voor den Heer en Hij zal u de overwinning geven, en gij zult Hem vele krijgsgevangenen aanbrengen. Trotsche reuzen, ongeloovigen, lasteraars en allerlei zondaars en verdoolden zullen vernederd worden als jonge kinderen, omdat de Heer der Legerscharen Zijn' Geest over U zal uitgestort hebben. „Gij zijt mijne getuigen", zeide Hij; „geeft dan van Mij altijd en overal getuigenis!"

Dat de Heer u helpe. Amen!

Sluiten