Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 4. Historiographie der K.-(i.

13. Wie kan als de Vader der Kerkgeschiedschrijving worden aangemerkt? ♦

14. Hoe werd zijn werk voortgezet in de Grieksche Kerk?

15. Hoe werd destijds in dezen gehandeld in de Latijnsche Kerk?

16. Welke bouwstoffen leverden de Middel-Eeuwen voor de Historiographie der K.-G. ?

17. Waarom moest de Hervorming de kennis van de K.-G. bevorderen?

18. Wie trad in dezen, van Protestantsche zijde, baanbrekend op?

19. Wie stelde zich, van Roomschen kant, inzonderheid tegenover hem?

20. Noem enkele Kerkhistorische geschriften van beteekenis uit de 16e en 17c eeuw.

21. Welk beloop had de Historiographie der K.-G. in de 18e eeuw?

22. Wie hebben in de 19e eeuw zich zeer verdienstelijk gemaakt op het terrein van de Kerkgeschiedschrijving?

23. Noem enkele Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers, die zich in de 19e eeuw hebben onderscheiden.

§ 5. Verdeeling der K.-G. in tijdvakken.

24. Wat onderscheidt het karakter van eenig tijdvak van dat van een ander?

25. Op welke punten mag de verdeeling in tijdvakken alleen plaats grijpen?

26. Waardoor beveelt zich do hoofdverdeeling in OudeMiddel- en Nieuwe K.-G. aan?

27. Hoe worden deze gereedelijk elk weer in twee tijdperken gesplitst?

28. Hoe moet in dezen worden gehandeld ten aanzien der geschiedenis van de stichting der Kerk?

Sluiten