Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*

129. Hoe vond Johannes haar later ontwikkeld?

130. Wat zijn de Nicolaieten f

§ 19. De Kerk, na den apostolischen tijd, door liet heidendom

vervolgd.

131. Wat is u bekend van Barchochba?

132. Wat deed Hadrianus ten opzichte van Jeruzalem?

133. Hoe gaven de Joden daarop lucht aan hun vernieuwden haat tegen de Christenen?

134. Wat weet gij van de Mischna?

135. Welke was de verhouding der staatswet tegenover eiken vreemden Godsdienst?

136. Wat moest de Regeering van het Christendom afkeerig maken?

137. Wat het volk? Wat waren goëten?

138. Wat viel voor onder Trajanus ? Wat weet gij van Plinius, Simeon van Jeruzalem, Ignatius v. Antiochië.

139. Wat viel voor onder Hadrianus?

140. Wat onder Marcus Aureliüsf Wat stuitte dezen Stoicijn in het Christendom tegen de borst? Wat weet gij van JustinusMartyr, Polycarpus, Photinus, Blandina, Ponticus?

141. Wat had plaats onder Septimius Severus? Wat weet gij van de vervolgingen in Egypte en Noord-Afrika? wat van Perpetua en Felicitas?

142. Wat geschiedde onder Alexander Severus en onder Philippus Arabsf

143. Wat onder Decius?

144. Wat onder Valerianus? Wat weet gij van Cyprianus, Sixtus II, Laurentius?

145. Wat verleende Gallienus aan de Kerk?

146. Hoe handelde Diocletianus? (Welken invloed oefende Galerius? Wat geschiedde in 303 te Nicomedië in Bithynië? Wat zijn traditores? Wat deed Maximinus? Wat zijn de Acta Pilati?)

Sluiten