Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*

147. Wat is u bekend van Constantijn? "Wat was het vaandel Labarum? Wat bepaalde het Edict van Milaan? Hoe eindigde de betrekking tusschen Licinius en Constantijn?

148 Wat is het Nieuw-Platonisme? Wat weet gij van Celsus, Porphyrius en Hiërocles?

149. Hoe handelden de Apologeten?

150. Geef eene schets van de uitbreiding des Christendoms in den na-apostolischen tijd.

151. Hoe openbaarde zich onder de vervolgingen de goddeljjke kracht des Christendoms?

§ 20. Het gevaar, vau den kant van het Jodendom cn Heidendom, inwendig liet Christendom bedreigende.

152. Hoe dreigde de Kerk van deze beide zijden gevaar?

153. Waaruit ontsproot het Ebionitisme, waaruit het Gnosticisme en het Manicheisme ?

154. Welke van deze richtingen hield het hardnekkigst stand ?

155. Wie waren de Nazareërs, wie de Ebionieteri ?

156. Wat is het Gnosticisme?

157. Welke problemen zocht het op te lossen?

158. In welke twee groepen is het gesplitst?

159. Hoe dacht het Egyptische Gnosticisme over God?

160. Hoe over de emanatie en de aeonen?

161. Hoe over de Dai* of materie1}

162. Hoe over het ontstaan der zinnelijke wereld ? Wie is de Demiurg f

163. Hoe werd het ontstaan van het kwaad in dit stelsel voorgesteld ?

164. Welken invloed oefende de Demiurg, na het ontstaan der wereld, uit?

165. Hoe dachten de Egyptische Gnostieken over den aeon Christus ?

Sluiten