Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

317. "Welke waren de oorzaken en wat was het beloop van den semi-pelagiaansclien strijd? Wie was Johannes Cassianus? Hoe verschilden hij en zijn aanhangers in denkwijs van de pelagianen? Wat weet gij van de Synode te Arausio ?

§ 36. Vroegere secten hervormd.

318. Welke richting schoot in de vierde eeuw twee nieuwe loten?

319. Wie waren de Priscillianisten?

Wie was hun hoofd?

Wat deed do synode te Saragossa? (380). Wat bisschop Ithacius en keizer Gratianns?

Wat was het eindelijk lot van Priscillianus, en wat deed Martinus van Tours?

320. Wie waren de Paulicianen?

Naar wien dragen zij hun naam?

Wat deed Constantinus (Sylvanus)?

Geef een schets van hunne denkwijze.

Hoe ging het ten laatste met hen ?

§ 37. De christelijke eeredienst.

321. Wat verving den vroegeren eenvoud? Wat zijn symbolieke ceremoniën? Wat liturgieën? Hoe verheerlijkte de kunst hei Christendom?

322."Hoe verschilde, ten aanzien van de prediking, de smaak in 'tOosten van dien in 't Westen?

323. Hoe kwamen de vaste teksten, pericopen, in zwang?

*

324. Zong men alleen de psalmen?

325. Hoe ontwikkelde zich de liymnepoëzie in het Oosten, hoe in 't Westen? Noem de namen der voornaamste dichters.

32G. Hoe ging het met het kerkgezang?

Wat deed hiervoor Ambrosius?

Hoe werd het door Gregorius den Groote gewijzigd ? Wat is cantus firmus en cantus choralis?

Sluiten