Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

133. Hoe behoort eigenlijk de gothische stijl te heeten? Waardoor onderscheidt zich deze bouworde?

In welke eeuwen kwam zij tot haar hoogsten bloei?

134. Welk is het vaderland der -plastische kunst?

135. Waar werd de schilderkunst lang beoefend?

136. Hoe ging het kerkgezang achteruit?

Wat zijn sequenzen? Wat leisen?

Hoe ontstond, naast den cantus /irmus, de discantus of cantus figuratus?

Hoe werden de eerste orgels bespeeld?

Wie voerde de sequenzen in?

Wat zijn jubilis, wat prosen?

Wie is de dichter van „dies irae, dies illa"; wie van „stabat mater dolorosa"?

Waaruit is de naam leisen onstaan?

Wanneer is het paaschlied en wanneer het pinksterlied ontstaan?

§ 53. Het volksleven in betrekking tot de kerk.

137. Door welke lijnrecht aan elkander tegenovergestelde uitersten kenmerkte zich deze tijd?

Wat was treuga Dei, trève de Dieu?

Wat waren de ordaliën of Godsoordeelen ?

Wat ontbrak in het ridderwezen niet?

WTelke waren de gevolgen der kruistochten?

Hoe werden het bijgeloof en de cultus der reliquieën

hierdoor in de hand gewerkt?

Hoe werd het aantal heiligen vergroot?

Hoe stond het met de vereering der moeder Gods?

Als hoedanig komt de duivel in de toenmalige legenden

voor?

Wat weet gij van het narren-, wat van het ezelsfeest? § 54. De theologische wetenschap in de 9de, 10de en 11de eeinv.

138. Hoe werkten de pogingen van Karei den Groote nog na?

139. Wat weet gij in dit opzicht van Karei den Kale?

Sluiten