Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226. Wat deden Cyrillus en Methodius? Waarom heeten zij de apostelen der Slaven?

227. Oogstte do OosterBche kerk de vruchten hunner werkzaamheid ?

228. Over welke volken kreeg Rome het oppergezag?

229. Wie bleven daarentegen aan de Oostersche moederkerk getrouw?

230. Ouder welke volken arbeidden de Nestorianen?

231. Welke stammen zijn door uitsluitend Westersche zendelingen bekeerd?

232. Welken uitslag hadden de pogingen tot bekeering van Joden en Mohammedanen?

233. Wat weet gij van Ansgar, den apostel der Scandinavische volken?

Yan waar was hij afkomstig?

Wat zocht hij na den doop van Harald te doen,

Waardoor werd hij uit Sleeswijk verdreven?

Hoe ging het hem bij de Zweden?

Hoe ging het met het aartsbisdom Hamburg?

Wat deden paus Nicolaas I en Lodewijk de Vrome?

Welke methode volgde Ansgar in de zending?

234. Wat deden Cyrillus en Methodius voor de Moraviërs?

235. Hoe kwam het christendom naar Boliemen't

236. Hoe werd het aan de Polen gebracht?

237. Hoe aan de Lithauers?

238. Hoe aan de Hongaren?

239. Door wie waren de eerste beginselen van het Christendom gebracht tot de Bulgaren?

240. Hoe werden de Bussen bekeerd ?

Wie was Olya't

Wie Wladimir de Heilige? Wie Anna?

241. Waar woonden de Wenden? «

Wat stichtte Otto 1?

Wat deed Albrecht de Beer?

Wat Hendrik de Leeuw?

Sluiten