Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

325. Welken invloed had de aanraking met Hiëronymus van Praag op hem?

Hoe verschilde het karakter van dezen van dat van Hus ?

326. Wat bracht Hus onder de beschuldiging van Wyclefitische ketterij ?

Hoe hielden zich de leden der universiteit tegen hem ? Waarheen togen zjjne vijanden, en welke universiteit stichtten zij ?

Wat deecT Sbynlco, de aartsbisschop van Praag?

327. Hoe mengde zich de paus in deze zaak?

328. Hoe kwam Hus voor het Concilie te Constanz, en wat was daar zijn lot ?

329. Hoe ging het Hiëronymus van Praag ?

330. Wat werd bovenal ingebracht tegen de leer van Hus?

331. Hoe is het te verklaren, dat het concilie te Constanz hoewel vrijzinnig en hervormingsgezind, het doodvonnis over Hus kon vellen ?

332. Wie was Jacobus van Misa?

Wat voerde hij in bij het avondmaal?

Wat bepaalde daaromtrent het concilie van Constanz ?

333. Wat weigerden de verbitterde Bohemers aan Sigismund?

334. Hoe lang duurde de burgeroorlog, die hierdoor ontstond?

Welke daden verrichtte de heldhaftige Ziska? Wat deed Procopius de Groote?

335. Welke scheuring brak onder de Hussieten uit?

Wat zijn de Calixtiners? — Waarom heetten zij ook Vtraquisten ?

Onder welke voorwaarden wilden zij met de katholieken vrede sluiten?

Wat wilden de Tliaborieten?

336. Wat gebeurde in dezen op het concilie te Bazel? Wat zijn de bazelsche compactaten ?

337. Wat deden daarentegen de Thaborieten, en hoe eindigde hun verzet?

Sluiten