Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

103. IToe gaf dit aanleiding tot den godsdienstvrede van Neurenberg ?

104. Wat beloofde Clemens VII, en wat eischte hij?

105. "Welke was de houding van Paulus III?

106. Welke vorsten en welke steden sterkten het smalkaldisch verbond?

Wat deed hertog Ulrich van Wurtemberg?

Wat hield de wittenbergsche concordia in?

107. Naar welke plaats schreef nu de paus een concilie uit?

108. Wat deden de protestanten te Smalkalden?

Welke keurvorst regeerde nu in Saksen?

Waartoe dienden de smalkaldische artikelen?

Welk besluit namen de protestanten in zake een aanstaand concilie ?

Wie sloten te Neurenberg de heilige ligue?

109. Wat gebeurde in albertiniscli Saksen en in Brandenburg?

*

110. Welken uitslag had het godsdienst-gesprek te Warms in 1540, en dat te lïegensburg in 1541?

111. Wat is het regensburgsche interim?

112. Hoe ging het met de hervorming in Brunswijk, in de Opper-Palts, de Jonge Palts en de Keur-Palts ? Hoe in Keulen?

113. Welken invloed had de vrede te Crespy?

114. Wie dwong den paus tot het samenroepen van een concilie in eene duitsche stad ?

Welken uitslag had het colloquium te lïegensburg ?

115. Welke strenge maatregelen nam de keizer tegen den keurvorst en den landgraaf ?

116. Wat benadeelde toen de zaak der protestanten?

117. Hoe trad Maurits van Saksen op?

118. Welk werd het lot van den keurvorst en den landgraaf ?

119. Hoe was het uiteinde van huiher?

Sluiten