Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

141. Wie werd geroepen tot het voortzetten van Calvijn's arbeid te Genève?

Geef eene achets van het leven van Beza.

Waartoe werd het godsdienstgesprek te Mömpelgard gehouden? Leidde het tot zjjn doel?

§ 79. De Hervorming:, buiten «le landen liarer eerste vestiging.

142. In welke landen van Europa drong de hervorming door? — Waar zegevierde de luthersche, waar de gereformeerde belijdenis?

143. Hoe kwam de hervorming in Denemarken en Zweden tot stand?

144. Hoe in Pruisen, Polen, Koerland en Lijf and? "Wat weet gij van Johannes a Lasco?

145. Wat had in Engeland onder Ilendrik VIII plaats?

146. Welk lot trof onder Maria den aartsbisschop Thomas Cranmer?

147. Hoe breidde zich de hervorming in Engeland onder Elisabeth uit?

148. Waardoor onderscheidde zich de anglikaansche kerk? Wat is het boolc of common prayer ?

Uit hoevele artikelen bestaat de engelsche confessie? Wat zijn non-conformisten, wat independenten?

149. Wat dreef Elisabeth in Ierland door?

Welke ramp trof de lersche protestanten in 1641?

150. Wie was de eigenlijke hervormer van Schotland? Wat is het covenant?

151. Hoe werden de eerste pogingen tot hervorming in Frankrijk begroet?

Wanneer kwam de Confessio Gallicana tot stand?-

152. Wat gaf den gereformeerden in Frankrijk de beteekenis eener politieke partij?

153. Wat weet gij van de parijsche bloedbruiloft?

Sluiten