Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72

227. Wat had in Saksen en in Wurtemberg plaats?

228. Wat viel in Engeland voor onder Karei II, onder Jacobus II en onder Willem van Oranje?

§ 91. Innerlijke gesteldheid van de luthergche kerk.

229. Welke ontaarding onderging de luthersche orthodoxie?

230. Schets de tweevoudige oppositie, die hiertegen ontstond.

231. Welke grootsche voortbrengselen leverden de geestelijke dichtkunst en kerkmuziek in dit tijdperk?

232. Werd de zielzorg met ijver en trouw behartigd?

233. Welke toonbeelden van christelijke godsvrucht waren er in dit tijdperk?

234. Wat is te vermelden van den syncretistischen twist? Wat is syncretisme?

235. Hoe ontstond de piëtistische strijd?

Wat beoogde Spener?

Wat zijn collegia pietatis en collegia philobiblica? Wat weet gij van August Herman Francke?

Welke waren de punten van geschil tusschen de piëtisten en de orthodoxen?

§ 92. l)e herrnhuttersche broedergemeente.

236. Wat gaf aanleiding tot de vestiging der broedergemeente te Herrnhut?

237. Welke beteekenis verkreeg deze broedergemeente voor het protestantisme ?

Geef een schets van haren zendingsarbeid.

238. Wat is u bekend van Zinzendorfs leven en invloed?

239. Wie was August Gottlieb Spangenberg?

240. Welke eigenaardigheden in leer, eeredienst en leven kenmerken de broedergemeente ?

Sluiten