Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

251. Waar heeft de volijverige Ziegenbalg gearbeid?

252. Wat geschiedde voor de bekeering der Joden?

258. Waar arbeidde Hans Egede?

254. Werwaarts zond de broedergemeente hare evangelieboden ?

255. Wat geschiedde voor de zending onder de noord-amerikaansche indianen ?

§ 95. Geestdrijvers.

256. Was de gereformeerde kerk of wel de luthersche de meest vruchtbare bodem voor het optreden van dweperij ?

257. Wat weet gij van de quakers, van George Fox en van Williitm Penn?

258. Waardoor onderscheidden de quakers zich?

259. Wie was Swedenborg, en wat is u bekend van zijn stelsel?

260. Wat is u bekend van de engelenbroeders of gichtelianen y en van de zoogenaamde geïnspireerden ?

§ 96. Vrijdenkers.

261. Wie waren de voorloopers van de richting der vrijdenkers ?

262. Hoe openbaarde zich in Engeland het eerst de vijandschap tegen alle positief christendom? Wat is naturalisme, wat deïsme?

263. Noem de voornaamste engelsche deïsten.

264. Vond het streven dezer mannen in Engeland algemeenen weerklank?

265. Wat werd in dezen in Nederland teweeggebracht door

Spinoza en door Bayle?

266. Wat beoogden de conscientiarii in Duitschland?

267. In welken geest arbeidde Edelmann?

Sluiten