Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welk verloop had deze strijd, zoowel in Pruisen als in de andere staten van Duitschland ?

329. Welke houding nam de regeering van Oostenrijk, in het kerkelijke, aan na het vaticaansche concilie?

In welken toestand kwamen de oostenrijksche protestanten?

Wat had in het Zillerthal plaats P

Wat weet gij van de los-van-Bome-beweging ?

330. Hoe ging het in duitsch-Zwitserland , en hoe in fianschZwitserland met het protestantisme?

Hoe in diezelfde landstreken met het katholicisme?

331. Welke mannen onderscheidden zich in Denemarken, bij de herleving van het protestantisme ?

Wie waren de Zweedsche laesaren?

Wie trad in Noorwegen zegenrijk op tegen het rationalisme?-

332. Welke drie richtingen traden in dit tijdperk onder de engelsche protestanten te voorschijn? , Wat is het tractarianisme ?

Wat weet gij van het ritualisme?

Wat zijn de Hibbert-lezingen ?

Noem den invloedrijkste onder de dissenters dezer periode.

333. Bleef de presbyteriaansche kerk in Schotland haar karakter behouden?

Hoe ging het in Ierland met het protestantisme ? Won de roomsclie kerk veld in Engeland en in Schotland?

334. Van wien ontving de hervormde kerk in Nederland in 1810 hare organisatie?

Hoe werd deze organisatie ontvangen door de kerk? Wanneer werd deze organisatie herzien?

335. Wat weet gij van het z.g. reveil?

Wie werden de voornaamste tolken van het in de hervormde kerk in ons land herlevende confessioneele bewustzijn P

33G. Wat leidde tot de afscheiding van 1834?

Wanneer werd de theologisohe school te Kampen gesticht?

Sluiten