Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ยง 107. Het christendom, bestreden door het socialisme, communisme en nihilisme.

357. Wat deed Babeuf, in 1796, in communistische richting? Door wien kreeg het communisme zijn parool?

Hoe ging het met liet communistische streven van St. Simon ?

Hoe met dat van Vader Enfant in?

En met van van Owen ?

Wat weet gij van de Ikarische kolonie?

358. Welke neigingen openbaren zich in de sociaal-democratie ' Wat deed Lasalle voor de sociaal democratie?

Welke scheuring kwam in 1869 in deze partij? Wanneer had verzoening der twee partijen plaats? Breidde de invloed der sociaal-democraten zich uit

359. Wie was Karl Marx?

Wat is u bekend van de internationale arbeidersvereniging?

360. Wat is het nihilisme en het internationale anarchisme? In welk land heeft bet nihilisme zich vooral doen gelden?

Heeft het internationale anarchisme slachtoffers geveld ?

361. Hebben de socialistische beginselen ook in Nederland ingang gevonden?

Heeft de socialistische klassenstrijd zijne scherpte verloren?

362. Wat is tegenover de betoonde vijandschap do roeping, en wat de kracht des cbristendoms? *

Sluiten