Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADZ.

Jezus, dien mijn ziel bemint 14

Jezus neemt de zondaars aan 16

Komt, kinderen, zingen wij dankbaar en blij. 6

Kom tot uw Heiland, toef langer niet ... 15

Komt tot Mij allen gij, die dorst 36

Laat ons loven, laat ons juichen 9

Laat ons verheugd op dezen dag .... 11

Meer liefde, o, dierbre Heer 27

Naar huis, o naar huis /.fïi 43

O, had 'k een hart volkomen rein . . i . 36 O, Hoofd, bedekt met wonden . . . - ' . .

Ontsluit, o Heer, ontvlam ons hart . . ^^ . 8

Plechtig zwijgen, zoete vrede 9

Rots der eeuwen, aan Uw voet . . . . . 12

Troost toch allen, die bedroefd zijn. ... 41

Van U zijn alle dingen . 28

Veilig in Jezus' armen 13

'k Verlang te zijn als Jezus. . . i . . . 18

Waar liefde woont .......... 45

't Was nacht in Bethlems dreven . . . / 4 Wat toch was de kracht der helden uit Gods

Woord . . . ....tl. . . . 31

'k Weet niet, waarom Gods liefdemacht . 37

Welk een vriend is onze Jezus 17

Werk, want de nacht komt dalen . . . f1 38

Wie vaart daar ten hemel vol luister en eer. 10

Sluiten