Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE GEDEELTE.

BLADZ.

Als wij ons gaan scharen ... . ,. . . 53

Bij 't heengaan vragen w' U, o Heer ... 83

Daar met de gordijnen voor vensters en deuren 58

Dan leven wij eerst waarlijk vrij 52

Een man, een man, een woord, een woord . 71

Eens lag er een leeuw gevangen ..... 78

Er trekt door de wereld een tallooze schaar. 63

Geeft acht ..... 52

Gij hebt wel eens gehoord van de Zilvervloot 65

Gij hebt wel gehoord van die Zilvervloot. . 59

Gij kunt wel genieten ook zonder den drank. 67

Gij, strijders tegen sterken drank . . . . 53

God heeft ons Vaderland verlost. . . . 'W. 49

Hoera voor 't helder water . ^ 69

Hoezee, de geestdrift stijgt ten top .... 56

In ons vrije, dierbre Neerland . % . . . . 48

Jongens en meisjes, o helpt ons bij ?t strijden. 55

Kent gij dat volk vol heldenmoed ... 53

Kent gij een volk, zich zelf bewust .... 49

Kleine waterdropp'len . 72

Komt gij allen, laat ons trouw. 75

Komt jongens, meisjes ons te saam. ... 46 Komt, jongens, helpt mee aan 't beleg van

Schiedam............ 60

Sluiten