Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als soms vrienden ons verlaten, Gaan wij biddend tot den Heer.

In Zijn armen zijn wij veilig; Hij verlaat ons nimmermeer.

No. 19. (S. 83.)

'k Verlang te zijn als Jezus, Zoo needrig en zoo zacht; Nooit sprak Hij een onvriendlijk woord, Hoe ook vervolgd, veracht.

'k Verlang te zijn als Jezus, Hij vond zijn waar genot, Bij dag of nacht, op berg of strand, In 't biduur, met Zijn God.

'k Verlang te zijn als Jezus, Die veler harten won; Opdat van mij ook waar mag zijn:

deed hetgeen -ยง kon. Zij zij

Helaas; 'k ben niet als Jezus, 'kGeef daarvan menig blijk, O, dierbre Heiland! geef gena, En maak me U meer gelijk.

Sluiten