Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 33. (s. m-)

Als de levensstormen woeden, Rondom mij op zee of land,

Dan zal ik mijn toevlucht zoeken In de schaduw van Gods hand.

Koor.

Hij bedekt mij! Hij bedekt mij!

En geen kwaad komt ooit nabij mij. Hij bedekt mij! 'k rust dan veilig

In de schaduw van Gods hand.

Wil Hij ons beproeving zenden?

Is het dat ik smart hier lijd? Niet Zijn gramschap, maar Zijn liefde

Toont Hij, als Hij mij kastijdt.

Hoe de vijand ook moog' zoeken Mij te kwellen in 't gemoed,

God zorgt dat ook zelf het kwade Meêwerkt tot mijn eeuwig goed.

Ja, zoolang ik 't kruis hier drage, Door den ruwsten storm of wind,

Wil de Heiland voor mij zorgen, Hij beschermt Zijns Vaders kind.

Sluiten