Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O^Gij! zoo onbesmet,

Gij zijt mijn Hoofd en wet:

HeiPge Jezus!

O, heilig mij!

Dat ik als Gij In hart en wandel heilig zij.

Gijr o Jezus! Gij, onschuldig, Verdroegt het scherpste leed geduldig, Gij scholdt niet weder, wie u schold; De eer Uws Vaders aan te randen Mocht Uwen ijver doen ontbranden, Gij zweegt, wanneer 't Uw eere gold; Geen terging stoorde Uw rust: Vergeving was Uw lust: Lieve Jezus! O, heilig mij! Dat ik als Gij Zachtmoedig, graag vergevend zij.

Heiige Jezus! vorm mijn leden, Mijn krachten en begeerlijkheden, Dat aan mij alles U gelijk', 't Oog in 't zien, de voet in 't wand'len; Dat in mijn denken, spreken, handlen, In alles Uwe beelt'nis blijk', Hervorm vooral, volmaak Mijn hart naar Uwen smaak; Heiige Jezus! O, heilig mij! Tot ik als Gij Geheel volmaakt en heilig zij.

Sluiten