Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Erkent mij als de Levensvorst En volg Mijn roepstem nu.

Zoo sprak de Heer, zoo klinkt Zijn Woord

Van liefde steeds ons toe: Zoo gij Zijn stem dan heden hoort

Gaat kind'ren blij te moe. gjjg

Niet één wees ooit de Heiland af, Die tot Hem hulp'loos kwam.

Voor allen, ja voor u ook gaf Hij zich als offerlam.

No. 38. (Onth. B. 17.)

'k Weet niet waarom Gods liefdemacht

Op mij zoo liefd'rijk zag, Waar duizenden ik om mij heen

Zie vallen dag aan dag.

Koor.

't Is genade, Gods genade alleen,

Geen stof van roem vond ik in 't minst'in mij Zijn liefde heeft mijn voet bewaard,

Roem, mijn lied, Zijn medelij'.

Maar weet wat God van mij nu wacht

Voor Zijn genadegift; Zijn geest heeft in mij liefdes wet

Onwischbaar ingegrift.

Sluiten