Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koor.

Houdt steeds aan, waakt en bidt.

Houdt steeds aan, waakt en bidt.

Houdt steeds aan, waakt en bidt.

Hondt steeds aan, waakt en bidt. Jezus brengt Zijn loon, En Hij geeft een kroon.

Houdt aan totdat de Meester komt.

Aan het werk! aan het werk! Er is werk voor elkeen: Wordt Gods rijk uitgebreid,

Dan vliedt duisternis heen:

En Gods Naam wordt verhoogd, En Gods volk is dan blij,

Als het woord klinkt alom: God maakt ons zondaars vrij!

Hoort Gods woord, zondaars hoort, »Komt tot mij« spreekt uw Heer. Hij verlost van den dood,

En gij sterft nimmermeer.

Zondaars hoort, 't is Gods Woord, Neemt het heil, dat Hij biedt,

O, gelooft nu Zijn Woord, Hij verlost u om niet.

Sluiten