Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 43. (S. 55.)

Daar boven is een heerlijk oord,

O zoo schoon! O zoo schoon! Daar wordt het Eng'lenlied gehoord!

O zoo schoon! O zoo schoon! Geen zonde kent men daar omhoog,

De blijdschap fonkelt in het oog Des zondaars, die voor Jezus boog;

O zoo schoon! O zoo schoon!

Geen donk're wolk bedekt de lucht,

Heerlijk land! Heerlijk land! Geen boezem slaakt daar ooit een zucht;

Heerlijk land! Heerlijk land! Daar gloeit de liefd' in elk gemoed,

De Heer is daar het hoogste goed, Hij, die vergoot Zijn dierbaar bloed.

Heerlijk land! Heerlijk land!

En schoon het hart is vol van schuld,

Jezus stierf! Jezus stierf! Schoon vloek en smart en angst het vult,

Jezus stierf! Jezus stierf! Komt vallen w'aan Zijn voeten neêr,

Hij kroont ons met Zijn liefde weêr, En brengt ons in die plaats van eer.

Jezus stierf! Jezus stierf!

Sluiten