Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yWEEDE pEDEELTE.

No. i. (H. W. S. 134.)

Komt jongens, meisjes, ons te saam

Verbonden tot den strijd. En in de kracht van ' Heeren naam

Ons land van drank bevrijd. Die drank, die reeds zoo menigeen

In lijden heeft gebracht; Hij wordt door ons, al zijn we kleen,

Geweerd met alle macht.

Koor.

Gij makkers, die van ver blijft staan, Komt, helpt ons in den strijd;

Komt, schaart u onder onze vaan, En 't hart den Heer gewijd.

Wie kent er onze leuze niet?

Zij is: Wacht u voor den drank. Hij brengt ellende en verdriet,

Den Heer zij onzen dank, Die ons zoo jong reeds leerde zien,

Hoe groot die vijand is! Hoe hij degeen, die tot hem vliĂȘn, 'j& Stort in verderfenis.

Sluiten