Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ach, nog drukt een zwaarder juk

Op 't arme Nederland: Beheerscht wordt nu door sterken drank

Ons dierbaar Vaderland, (bis)

Wij kind'ren deelen in dien strijd,

Niet met geweer of zwaard, Maar door een kinderlijk beleid,

Met liefd' en trouw gepaard. Komt, vragen wij den trouwen Heer,

Den God van Nederland: Och Heer, ban toch den sterken drank,

Den vloek van 't Vaderland, (bis)

Wij weten 't, ach! de strijd is zwaar,

't Kost zelfverloochening, Maar nimmer was een strijd zoo waard,

De grootste opoffering. Komt, roepen wij tot God om hulp,

Voor 't arme Nederland: Verlos, o God, van sterken drank

Ons dierbaar Vaderland, (bis)

No. 6.

Wijze: Transvaalsch Volkslied.

Kent gij dat volk vol heldenmoed?

't Was jaren lang geknecht! En heeft geofferd goed en bloed.

Voor vrijheid en voor recht.

Sluiten