Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat ons bewoog? — 't is Godes stem

Die ons tot strijden riep, Opdat door frisch en jeugdig vuur

Ontwake, elk die sliep. Zoo heffen wij het hoofd omhoog, ) ^. Want 't is Gods stem, die ons bewoog. )

No. ii. (S 30.)

Te wapen, op te wapen!

Gordt, Christnen, u ten strijd; Toont, wie nog zorgloos slapen,

Dat gij van Christus zijt. 't Op beter tijden wachten

Baart enkel schade en schand', Op, met vereende krachten,

Ten strijd voor 't Vaderland.

Op, Christnen, gij zult slagen,

Waar, steunend op Gods macht, G' een blijden dag doet dagen

Na donk'ren, zwarten nacht. Uw strijdt geldt duizendtallen,

Door slangenlist en blik Betooverd en gevallen,

Nu worstlend in den strik.

Verbant den welvaartroover, Die vreed' en eendracht haat;

Geen plekje blijft hem over Waar nu zijn voet nog staat

Sluiten