Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar ziet gij het water als groot element, Een golf werd toch nimmer door 'n mensch nog En toch bezit iedere droppel geen macht, [getemd. Zij krijgen door eendracht deez' zeldzame kracht.

Wat is me zoo'n korreltje zand uiterst klein, Het is zoo gering en zoo nietig en fijn! Toch brengen zij samen een zeeweer tot stand Als nooit nog gemaakt werd door menschlijke hand. Kiein zijn wel de korrels, maar groot is hun macht. Het volk toch van hen de bescherming verwacht; Zij weren de zee met zijn stormen van 't land En brengen door eendracht dit werk dus tot stand.

Wat is me zoo'n glaasje jenever niet klein, Dat kan, dunkt me, toch zoo gevaarlijk niet zijn. Eén glaasje, eilievé', is deel van den vloed, Die Nederland kost èn zijn goed èn zijn bloed. Klein is wel een glas, maar ook groot is de zee Van alkoholdrank met haar kommer en wee. Ellende en armoê, die komt over 't land, Dat brengen die glaasjes te zamen tot stand.

Maar als nu die nietige korreltjes zand Een zeewering vormen voor heel Nederland, Dan breng ik ook zeker, die meer ben dan zand, Eén dam voor de zee van jenever tot stand. Klein ben ik, ja wel, maar ook groot is mijn kracht, Ik leer van de duinen, dat eendracht maakt macht, Wij brengen alleen, och, zoo weinig tot stand, Maar drijven met eendracht den drank uit het land.

Sluiten