Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 28.

Wijze: Die Lorelei.

Wat zouden die woorden beduiden,

Die leuze van: »Sluit Schiedam ?« Ik hoorde de Klok er van luiden,

Maar of ik het rechte vernam ?« Men kan toch geen stad zoo maar sluiten,

Dat krijgt men zoo gauw niet gedaan, Maar waarom nu zet men die leuze

Dan toch in de blauwe vaan?

Mijn vriendje, zal ik u eens zeggen

Wat ik hieromtrent een vernam? Men zeide tot mij: wel, mijn jongen,

Sluit gij slechts uw mond voor Schiedam. En komen u velen ter hulpe,

(Och, of die dag spoedig toch kwam) Dan sluit zich die stad gansch van zelve,

Gesloten is dan Schiedam.

No. 29. (O. B. 39.)

Hoera voor 1 helder water, Zoo kostbaar en toch vrij

Voor armen als voor rijken, Waar ook hun woning zij.

In blijd' en droeve dagen, Bij krankheid 't allermeest,

Sluiten