Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ging de drank de wereld uit, 'tZou een blijde wereld worden;Heel wat minder lui in 't land, Die er vechten, die er moorden; 'kRoep tot allen klaar en luid : Jaagt den drank de wereld uit!

Was de drank de wereld uit, Vreed' en hope zouden groeien, En waar nu woestijnen zijn, Liet Gods zegen rozen bloeien; — 'kRoep tot allen klaar en luid: Jaagt den drank de wereld uit!

No. 37.

Wijze : Daar juicht een toon, enz, Wat mag dat voor een vaartuig zijn Dat zooveel menschen, groot en klein, Bij zich aan boord genomen heeft En nu zoo rustig voorwaarts streeft?

De blauwe vlag waait hoog in top, Zij neemt alleen matrozen op Die luist'ren naar 't bevelend woord: Geen sterke drank komt hier aan boord.

Gaan de matrozen aan den wal, Dan staan zij allen moedig pal, En houden dan ook dapper vol : Weg, weg met koning Alkohol.

Sluiten