Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat hen steeds gevangen houdt, 't Is het net der drinkgewoonte,

Dat hen alien nu omknelt, Satan lokte ze daarbinnen,

Met zijn listig boos geweld.

Laten wij als het kleine muisje

Zeer voorzichtig, moedig, stil, Ook de knoopjes door gaan knagen

Met een vasten goeden wil. Dan, dan zullen ook de menschen

Als de groote leeuw weleer, Langer niet gevangen blijven,

Maar in vrijheid leven weer.

, Jezus wil ook wel gebruiken

Kleine kind'ren, zwak en teêr, Om zijn Godsrijk uit te breiden,

En te werken tot Zijn eer. 'tNet van satan te verbreken,

Die de menschenmoorder is, Leugenaar van den beginne,

Hij, de vorst der duisternis.

No. 39. (O. B. 32.)

Wat is 't verderf van 't Vaderland ? De crank, Wat maakt het gansche volk tot schsnd? Te drank* Wat brengt de welvaart aan een end En stort de burgers in ellend? De drank, de drank, de drank. Weg met den sterken drank.

Sluiten