Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vroeger had hij 'twel gedaan. »Hier is«, zei hij, »noch mijn moeder, Noch mijn zusje, die het ziet, Soms een enk'le maal te proeven Is zoo'n groote zonde niet. Maar het proeven leidt tot drinken, Leidt tot armoê, ik loop heen, Zou ik om een enkel spatje Mijne toekomst wagen? Neen!« Voort ging Peter. Maar zijn makker, Die zich steeds van drank onthoudt, Riep, toen hij hem weg zag snellen: Peter, 'k juich om uw behoud, Heeft de dichter niet gesproken: »Die zichzelven ovenvint, >I's een dapper held te noemen l« Dapper streedt gij, beste vrind! Maar doe meer nog dan gij heden Door 't ontvlieden hebt gedaan, Sluit u bij de drankbestrijders, Allerbeste Peter! aan. Word nu lid van ons genootschap Tot verbanning van den drank! Peter deed het... en zijn moeder, Ook zijn zusje zei hem dank.

Sluiten