Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENKELE SPREUKEN, die als 2-stemmige Canons kunnen gezongen worden. J)

i.

Hij, die met ons meê wil gaan, Moet den drank maar laten staan.

2.

Vrindjes,- neemt een kloek besluit:

Bant den drank de wereld uit.

>■» j'

Heer, heilig alle vreugd en smart, Stort Uwen vrede in ons hart.

4-

Ziet toe, waar gij uw voeten zet, En let ook op uws broeders tred.

5-

Laat ons strijden, laat ons strijden, Strijdt gij meê? Strijdt gij meê? Bannen wij den vijand, bannen wij den vijand Uit ons land, uit ons land.

Laat ons strijden (bis) Hand aan hand! (bis) Worden wij onthouders, (bis) Drank aan kant. (bis)

1) Voor de melodie zie men den Ouden Bundel.

Sluiten