Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heiligdom der familie, komt thans aan de orde het groote leed, dat hij daar brengt; en we gaan trachten in bijzonderheden iets te zeggen van het booze werk, dat de Alcohol in tal van woningen doet, en waarmee hij alle woningen dreigt.

Het is ons bekend, dat hij zich in vele woningen een plaats veroverd heeft naast het dagelijksch brood en eiken disch ontsiert. In die huizen wordt geen tafel gedekt, of bij elk bord staat een glas, twee glazen zelfs,.. een waterglas voor de chique, en een wijnglas om te worden gebruikt. De drank wordt in die huizen als een bepaalde levensbehoefte beschouwd, zooals brood en boter, melk en suiker; en menige huisvader, die het zachtmoedig verdraagt eens voor een keer in zijn tweeden kop thee geen suiker te krijgen, omdat de suikerpot leeg is, o, — zijn gezicht staat zoo boos, als hij aan het diner zich niet voor de tweede maal een glas vol kan inschenken, omdat voor een enkel maal de voorraad wijn wat gering is! Denk ook eens aan: een diner zonder voedzamen wijn ! Als het nog de soep was, die men voor een keer had vergeten, of wel het vleesch, — maar dè wijn, — hoe komt men er bij!

Gelukkig is het niet zoo in alle huizen gesteld; maar haast overal wordt de alcohol bij huiselijke feesten als een welkome vreugdebrenger'begroet! Want is er feest in de familie, o, dan knallen de kurken in de aanzienlijke huizen, en dan vloeit het druivenbloed ook aan den disch van den gegoeden burgerstand; en de één na den ander heft dan het dierbare glas op om een dronk uit te brengen, niet wetend, welk een som van ellende er op den bodem' van dien opgeheven drinkbeker ligt.

Maar nu wil ik voor mijne hoorders hetzelfde

Sluiten