Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn het de geheelonthouders, die ze geregeld bezoeken,.... er is immers ook limonade en koffie te koop! Neen, die zijn het niet, maar zij gaan er heen, die thuis smaak in den alcohol hebben gekregen; en het is alleenli jk de drank, die, saam met de sleur, hen lokt uit hun huis, en hen drijft in kroeg of café.

Wat zou het anders kunnen zijn?

Zou het in de kleinere kroegen de waard kunnen zijn, — de waard, die den heelen dag in zijn hemdsmouwen achter zijn toonbank staat, en wiens voornaamste conversatie bestaat in de vraag: „Je vroegt er immers nog een?"

Zou het de gezelligheid kunnen zijn, — maar was is gezelliger dan de huiselijke kring met een kop geurige koffie, lekkere pantoffels, een krant of een boek, een snorrende poes, en bovenal... trouwe harten, die elkander verstaan? Zou het, in de mooie café's, het comfort kunnen zijn dat de mènschen er inlokt, de gemakkelijke stoelen, het heldere licht, de leestafel die meestal goed is voorzien? Neen, ook dat kan het niet zijn, want wie de mooie en dure café's kan bezoeken, kan het zich in huis ook wel behagelijk maken! En daarom kunnen we veiüg besluiten, dat de alcohol met zijn verleidend vermogen de voornaamste aantrekkingskracht der café's is, en dat, wie hem plaats in zijn huis geeft, bezig is zijn huiselijken haard te verwoesten.

Daar zijn moeders, kortzichtige moeders, die de waarheid van mijn zeggen gaarnezullen beamen, en die volmondig, met een hart vol pijn, zullen erkennen, dat er geen beter middel is om den huiselijken kring te ontvolken dan de drankflesch.

O, eerst langzamerhand zijn ze tot dit inzicht gekomen!

Sluiten