Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De volkomen opheffing, — maar welke is dan de weg om tot dat hooge doel te geraken?" — vraagt misschien iemand. En ik antwoord, dat daartoe drie dingen door ons moeten gedaan worden in verband met ons eigen huiselijk leven; en die drie dingen ga ik u noemen onder den vorm van een drievoudigen raad, dien ik mijn hoorders mede naar huis geef.

Mijn eerste raadgeving is deze: dat men besluite om in eigen familie, of ten minste in eigen gezin, ééns vooral met de heerschende drinkgewoonten te breken.

Dit is het groote, en ook het éénige middel om te komen tot wegneming der ellende, die door den drank over het huiselijk leven uitgestort wordt; en ik vermoed, dat ieder die nadenkt zal toestemmen, dat dit een onfeilbaar middel is, dat zeker de gewilde uitwerking heeft.

Indien het n.1. vaststaat, — en het.staat vast, — dat al het leed, waarover we gesproken hebben uit* den drank-beker opwelt, dan kan ik helpen om al dat leed weg te doen van mijn prachtige Neêrlandsche -volk, indien ik slechts dien drankbeker weg doe uit mijn eigen gezin.

O, werd deze eenvoudige zaak slechts beter verstaan!

Daar zijn toch zoo vele warme, edele harten, die door innerlijke ontferming bewogen worden bij het zien van het leed, dat door den drank teweeggebracht wordt; — zoo vele warme, edele harten, die naar middelen rondzien, om de smartelijke vruchten der drinkgewoonten weg te nemen, en die tijd en kracht, talent en vermogen beschikbaar stellen om de uithuizigheid te keeren, de armoe te lenigen, de zedelijke verslapping des volks te herstellen!

Sluiten