Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijne voeten niet wasschen in der eeuwigheid."

Neen, Petrus begreep niet wat de Heer deed. En de andere discipelen begrepen het óók niet. En de Heer gaf ook niet terstond de uitlegging. Alleen zeide hij : „gij zult het na dezen verstaan."

„Na dezen" d. i. later, als al hetgeen u nu zoo onbegrijpelijk voorkomt voorbij is. Als het in zijn geheel voor u ligt, en gij het kunt overzien, dan zult gij het ook begrijpen.

Hetgeen de Heer daar deed in de Paaschzaal stond in verband met zijn lijden en sterven en dus ook met zijn opstanding, waarvan óns Paschen ons spreekt. Meermalen hebben de discipelen ook daarvan gezegd : „wij begrijpen het niet, wij begrijpen hém niet." Maar zij hebben het begrepen, toen alles voorbij was; toen het lijden van den Heer in heerlijkheid was veranderd. Niet alleen dat zij toen zeiden : „het is toch goed uitgekomen", maar zij konden toen ook verstaan waaróm hij zoo moest lijden.

Zou het niet goed zijn, dat wij ter voorbereiding van ons Paaschfeest eens overdenken wat wij er van verstaan ?

Maar daarvóór willen wij dan eerst nog even blijven luisteren naar het gesprek tusschen den Heer en Simon Petrus. Want dat was nog niet uit met hetgeen wij al vernomen hebben.

Sluiten