Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30. Neem de wereld, geef mij Jezus, — Wereldvreugd gaat ras voorbij; — Maar

de liefde ,van mijn Heiland, Blijft

voor eeuwig rijk en vrij.

Koor: O de hoogte en lengte en diepte

— Van zijn liefde zonder peilj — O! de volheid van verlossing, — Onderpand van 't eeuwig heil.

2. Neem de wereld, geef mij Jezus, —

— Want Zijn troost is zalig, zoet; — Hij bewaakt mij, geeft mij vrede, Dat Is 't Vat mij juichen doet.

3. Neem de wereld, geef mij Jezus! — 'k Weet, Hij stierf voor mij aan 't kruis,

— 'k Dank Hem hier en ook voor eeuwig ;

— Als 'k Hem zie in 't Vaderhuis,

31. Grijp toch de kansen, door God U gegeven! — Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. — Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven ? — D'arbeid der liefde, gedaan om u hëen.

Koor: Niets is hier blijvend, (bis) — Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan ; — Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, — Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.

2. Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen, — Help hen, die vielen ; breng troost in hun smart! —O, laaf uw licht schijnen blij als de morgen; Spreekt van den Heiland, die rust geeft voor 't h^rt! —

Sluiten