Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32. Veilig in Jezus armen, — Veilig aan Jezus hart; — Daar in Zijn teer erbarmen, — Daar rust mijn ziel van smart, — Hoor 't is het lied der englen — Zingend van liefd' en vree, — Ruischend uit 's hemels zalen — Over de glazen zee. —

Koor: Veilig in Jezus armen, — Veilig aan Jezus hart; — Daar in Zijn teer erbarmen — Daar rust mijn ziel van smart. 2. Jezus, mijn dierbre toevlucht, — Jezus, Gij stierft voor mij! — Dat op dien Rots^ der eeuwen, — Eeuwig mijn hope zij! — -Heer laat mij leidzaam wachten, — Totdat het duister vliedt, - En 't oog aan gindsche kusten, — Uw heillicht gloren ziet.

33. Welk een vriend is onze Jezus, — Die in onze plaats wil staan! — Welk een voorrecht, dat ik door Hem — Altijd vrij tot God mag gaan. — Dikwijls derven wij veel vrede, — Dikwijls drukt ons zonde neer, — Juist omdat we 't al niet brengen, — In 't gebed tot onzen Heer.

2. Leidt de weg soms door verzoeking, — Dat ons hart in 't strijduur beeft, — Gaan wij dan met al ons strijden — Tot Hem, die verlossing geeft. — Kan een vriend ooit trouwer wezen, — Dan Hij, die ons lijden draagt ? — Jezus biedt ons ook genezing, - Hij alleen is 't, die ons schraagt.

3, Zijn wij zwak, belast, beladen, —*

Sluiten