Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE:

Als de Heiland zal verschijnen . . 35

Al den weg leidt mij mijn Heiland . 40

'k Ben reizend naar die stad ... 19

Beveel gerust Uw wegen . j^fe. 21

Breng mij d'al oude tijding. ff. ,. 34

Daar ruischt langs de wolken... 7

Daar boven is een heerlijk oord . . 39

De Geest strijdt, o zondaar.... 38

De Heer is mijn Herder (Gez. 198) . 54

Door een blik op het kruis . . . 36

Er komen stroomen van zegen . . 27 Ga niet alleen door 't leven . . .13

Geeft Jezus de eer 14

Geloofd zij God (Ps. 68) i§ . . . 2

Grijp toch de kansen .... |p| 31

'k Heb geloofd en daarom zing ik . 26

Heer! ik hoor van rijken zegen . . 5

HeiFge geest werk in ons midden . 46

Heil'ge Jezus vorm mijn leden (Gez.62) 53

Hier, ver van 't aardsch gewoel . . 29

Hoe zalig is 't o dierbre Heer . . 47

Ik heb den vasten grond gevonden. 16

Ik heb een Heiland . . . . . . 12

Ik weet dat mijn Verlosser leeft . . 43

Ik zie een poort wijd open staan . 9

ezusl die mijn ziel bemint . 25

ezus neemt de zondaars aan i . . 8

ezus te zien ! in de hemelsche vreugd. 4

ezus, zie mij aan Uw voet ... 18

Komt laat ons voortgaan (Gez. 274) 28

Sluiten