Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leid, vriendlijk licht 24

Lof zij den Heer .... .M; . l

Looft, looft verheugd (Ps. 105) . . 50

Meer heiligheid geef mij 37

Maakt o zondaars plaats voor |ezus 45

'k Moet den Heiland met mij hebben 23

Mijn ziel heeft U van noode ... 22

Neem de wereld, geef mij Jezus . . 30

Neem, Heer, mijn beide handen . . 20

O, zee van Gods liefde 17

Prijs den Heer (Ps. 146) 3

Rots der eeuwen troost in smart . 15

Ruwestormen mogen woeden (Gez.58) 52

Veilig in [ezus armen ...... 32

Verblijd U in Jezus Uw Heer ... 42

Waarheen, Pelgrims 6

Waar is een vreugd (Gez. 49) ยง . 51

Welk een vriend is onze Jezus . . 33

'k Zal eeuwig zingen (Ps. 89). . . 48

Zie ons wachten aan de stroomen . 44

Zingt, zingt een nieuw gezang (Ps. 98) 49

Zondaar is Uw hart verslagen . . 41

Zondaar wie gij wezen moogt . . 10

Zondaar, zoekt gij rust en vrede . 11

Sluiten