Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maria.

Schikt het u, juffrouw, om de japon even aan te passen ?

J u ff r o u w.

Wat hadden we afgesproken, Marie ?

Maria.

'k Weet het, juffrouw. Om half acht zou ik Lomen, maar omdat ik om half acht ook naar de catechisatie moet, dacht ik, nu maar even heen te loopen. 'k Ben blij, dat ik u thuis tref. .

J u ff r o u w.

Zoo, dan dacht je, dat ik klaar moest staan, als 't jou uitkwam ?

M a r i a.

Nee, juffrouw, die gedachte is geen oogenblik bij mij geweest. Alleen zooals ik zei, de catechisatie.

Juffrouw.

Catechisatie ! Voorwendsels ! Anders niks. Zulke jonge meiden doen wat om de catechisatie ! Dat weet ik beter.

Maria.

O, juffrouw, als 't u nu niet schikt, dan zal ik om halt acht terugkomen en dan een paar minuten te laat in de catechisatie komen.

Juffrouw.

Hoor eens, Marie. Je moet weten, dat zoo'n houding mij niet bevalt hoor! Eerst doe je, of je zoo dol giaag nu even je werk hier wou doen, maar een oogenblik daarna kan 't jou ook weer niet veel schelen. Wat is mij dat voor gepraat! Was 't jou plan misschien, mij voor den gek te houden ?

Maria.

Och, juffrouw, hoe kan u er aan denken, ik wou . . .

Juffrouw.

O zoo! Dat wil zeggen : juffrouw, wat is u gek en zot en dom en dol, dat u zoo iets denkt. Goed, dat ik weet, hoe jij over mij denkt.

Maria.

Maar, juffrouw, hoe kan u zoo iets zeggen ?

Sluiten