Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Keetje.

Mag ik, juffrouw ?

J u ff r o u w.

Ja, ik had anders gezegd, dat er niet van komen kon, maar we zullen dat veranderen. Je wilt er graag heen, nietwaar?

Keetje.

Heei graag, juffrouw.

Juffrouw.

Nu, dan mag je in 't vervolg er geregeld heen.

Keetje.

Dank u, juffrouw.

Juffrouw.

Maar zeg, zou je eerst nog even naar Marie de naaister willen loopen, Kee?

Keetje.

Graag, juffrouw, 'k Zal in een wip terug zijn.

J u ff r o u w.

Goed, zeg haar dan, dat ze wel voor half acht kan komen.

Keetje.

Best, juffrouw. (Zij gaat heen.)

Juffrouw (tot zichzelf.)

Wat was die meid in haar schik! .... 't Lekte nu ook niet. Ja, eerst nog wel . . . Maar Salomo stak den vinger tegen mij op ... . 'k Zag 't nog net intijds .... Tante heeft gelijk gehad . . . Domme vrouw, die ik geweest ben .... Dwaas schepsel, die ik was . . . Altijd zoo te grommen ... Ja, precies een lekkend huis . . . Dat ging maar altijd: drup, drup, drup! Op het hoofd van ieder, die onder mijn bereik kwam .... En er kwam nooit een eind aan ... Wat ben ik toch een ongelukskind . . . Maar wat doe ik daar? . . . Steekt Salomo al weer den vinger tegen mij op? . . Ja, nu was ik tegen mij zelf aan 't lekken en druipen . . . Och, wat ben ik ongelukkig ... Ik moet grommen en kijven .... Hoe zal ik het verhelpen ? (Tante komt binnen.)

Sluiten