Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kaarzuylens-Kasteel 2e Kaar.

Wie 'n tiental jaren geleden per trein Utrecht-Harmeien of Breukelen-Harmelen reed, kon ver over welige korenakkers en weilanden 'n uitgestrekte ruïne zien : „Ruïne De Haar", behoorend aan Etienne Baron

van züylen van nljevelt van de haar.

Sedert is daar veel veranderd! De wensch om tot nagedachtenis aan de vele roemrijke voorvaderen, die 't slot hebben bewoond, menigmaal moedig verdedigd en van daar uit dikwijls met daad hun groote macht in 't Sticht hebben doen gevoelen, deze geboorteplaats van zijn ridderlijk geslacht weer in eere te brengen, is de grondgedachte geweest, die den heer van Haarzuylens aanvankelijk deed besluiten tot dit reuzenwerk: 't herstellen van Kasteel De Haar.

Sluiten