Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Was voorzeker geen gemakkelijke taak om dier voorouders grootsche werken, welke sedert tweehonderd jaren niet onderhouden en door brand, storm, water en vei zakking vernield waren, terug te doen keeren in hun jonge jaren van kracht, Thans is die wensch vervuld. „De Haar" staat weer krachtiger dan ooit. Wel zijn nu de, bij sommigen als zeer schilderachtig-bouwvallig geroemde ruïnes verdwenen, maar hoeveel schoon bij uitnemendheid heeft dat verlies niet vergoed!

Van Vleuten uit — 'n gezellig, bedrijvig dorpje, nabij den spoorweg naar Utrecht gelegen — kan men, door smalle doipswegjes, langs 't zoogenaamde Hazenpaadje, dat over tallooze brugjes en langs heggenrijen met aardige huisjes en tuintjes er achter voert, 't spoedigst Haarzuylens en 't kasteel „De Haar" bereiken.

De weg gaat door eenvoudig landelijk schoon, langs korenvelden en boomgaarden, die in de meimaand één groote bloemenzee vormen.

Sluiten