Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun eigenaardig karakter dragen. De openbare weg van Vleuten naar Harmeien voert naar den hoofdingang van 't zuidelijk park, dat met partijen bosch, waarin schoone doorzichten, is aangelegd, 't Noordelijk park geeft bekoorlijke vergezichten, die weilanden, gekleurd door bonte runderen en bloemen en onderbroken door boschpartijen en bloeiend hout, geven kunnen.

De grasperken in 't zuidelijk deel — 'n meer schilderachtig ontworpen gedeelte met heldere vijvers en schoone glooiingen — worden hier en daar onderbroken door akkerland, dat 's zomers in z'n kleurschakeeringen ook bewondering vraagt van den toeschouwer, die van uit 't kasteel of 'n hooggelegen punt 'n doorzicht daarop beheerscht.

In bevallige bochten, wijd-uit in valleien, smaller tusschen nabije glooiingen, komt de vijver kronkelend tot achter eilandjes en grillig afgebrokkelde landtongen, voortslingeren, dan zichtbaar, dan verscholen.

De tuinen in de onmiddellijke omgeving van 't kasteel gehoorzamen aan de zelfde

Sluiten