Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geometrische lijnen van 't slot. Bi] den aanleg dezer tuinen is aan de bloemen n zeer groot terrein ingeruimd. Aan de noordzijde ligt de Fransche tuin, waarachter 't boscb" dat tevens dient tot bescherming tegen den noordenwind en dat dooi zes lange, statige lanen en 'n breeden vijver met fontein in haar circelvonnig midden wordt doorsneden, 'n Wonder-schoone wateivlakte is 't, zooals men ze ziet met t machtig beeld naar de diepte, - omgekeerd beeld van 't reuzengebouw, op welks hootdtoren de gouden heraut troont.

In de vier hoeken van dezen tuin zijn vermakelijkheden aangelegd, als de Rozenberg, 't Labyrint, Volière en groote Hazenloop. De zuidelijke tuinen bevatten alleen bloemen.

Alle rijwegen door 't park leiden ten slotte naar 't Voorplein, dat door 't Poortgebouw zie beide afbeeldingen — wordt afgesloten. Zuidelijk van dit plein ligt nog, achter groen verscholen, de Rozentuin, terwijl noordelijk 'n boschje voor watervogels

Sluiten